Информационен център за хора без медицинска застраховка

Информационен център за хора без медицинска застраховка

Ние подкрепяме и съветвамелица с неразрешен статут на пребиваване, граждани на Европейския съюз, както и германци без медицинска застраховка.

Нашата целе изясняването за хора без здравна осигуровка, дали може да се насочва към регуларните услуги.
Моля, попитайте предварително за възможностите за определяне на езика.