Clearingstelle dành cho những người không có Bảo hiểm Y tế.

Chúng tôi hỗ trợ và tư vấn những người không có giấy tờ tùy thân, công dân từ những nước thứ 3, công dân khối EU, 

người Đức không có bảo hiểm Y tế. Mục tiêu của chúng tôi là giải thích liệu những công dân đó có thể nhận được sự 

chăm sóc y tế theo quy định.

Người được tư vấn không cần phải khai báo danh tính.

Hãy liên lạc với chúng tôi để nhận được sự tư vấn bằng ngôn ngữ của bạn.